De bijbel De bijbel
 
..........
 
 Lectionarium
 
<< >>
zomadiwodovrza
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Zaterdag in week 5 van de Veertigdagentijd

Ezechil 37,21-28

Uit de profeet Ezechil

Zo zegt God de HEER:
Ik zal de kinderen van Isral,
die overal verspreid onder de heidenvolken leven,
bijeenbrengen en hen terugvoeren naar hun eigen grond.
Ik zal hen tot n enkel volk maken,
in het land, op de bergen van Isral,
en n koning zal over hen allen regeren.
Zij zullen niet langer twee volken zijn,
niet langer verdeeld zijn over twee rijken.
Zij zullen zich niet meer bezoedelen met hun afgoden,
hun gruwelbeelden en al hun misdaden.
Uit de trouweloosheden waaraan zij zich bezondigd hebben
zal Ik hen verlossen en Ik zal hen reinigen,
zodat zij mijn volk zijn en Ik hun God.
Dan zal mijn dienaar David koning over hen zijn;
zij zullen allen n herder hebben.
Zij zullen leven volgens mijn geboden
en mijn wetten werkelijk onderhouden.
Zij zullen wonen in het land
dat Ik mijn dienaar Jakob gegeven heb,
het land waar hun vaderen gewoond hebben;
zij en hun kinderen en hun kleinkinderen
zullen daar voor altijd wonen,
en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn.
Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten:
een altijddurend verbond zal het zijn.
Ik zal hun een woonplaats geven,
Ik zal hen talrijk maken
en mijn heiligdom voor altijd onder hen vestigen.
Mijn woning zal bij hen zijn.
Zo zullen de heidenvolken weten,
dat Ik, de HEER, Isral heilig maak,
doordat mijn heiligdom voor altijd onder hen is.

Johannes 11,45-56

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Vele Joden die in die dagen naar Maria waren gekomen
en zagen wat Jezus gedaan had,
geloofden in Hem.
Enigen van hen gingen echter naar de Farizeen
om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.
De hogepriesters en de Farizeen
belegden daarop een zitting van het Sanhedrin en zeiden:
Wat doen we?
Want die man verricht veel wonderen.
Als we Hem zijn gang laten gaan
zullen ze allemaal in Hem geloven.
Dan zullen de Romeinen komen
en met de heilige plaats ook ons volk wegvagen.
Maar een van hen,
Kajafas, die dat jaar hogepriester was zei hun:
Gij begrijpt er niets van;
ge denkt er niet aan, dat het beter voor u is
dat er n mens voor het volk sterft
dan dat het hele volk ten onder gaat.
Dat zei hij niet uit zichzelf,
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij
dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet voor het volk alleen,
maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.
Van die dag af waren ze besloten Hem te doden.

Jezus bewoog zich daarom niet meer openlijk onder de Joden,
maar vertrok vandaar naar de streek bij de woestijn,
en wel naar de stad Efram waar Hij met zijn leerlingen verbleef.
Toen echter het paasfeest van de Joden op handen was,
gingen velen uit de streek vr Pasen naar Jeruzalem
om zich te reinigen.
Ze zochten naar Jezus
en zeiden tot elkaar, terwijl ze in de tempel stonden:
Wat dunkt u?
Zou Hij niet naar het feest komen?


De Katholieke Bijbelstichting (KBS) zet zich in voor de verspreiding van de Bijbel in het Nederlands taalgebied, en voor de bevordering van de liefde voor, omgang met en kennis van de Bijbel als geloofs- en cultuurboek.

De KBS realiseert haar doelstelling ondermeer door de instandhouding van deze bijbelwebsite. Zonder uw steun kan de KBS deze dienstverlening en andere projecten niet verwezenlijken. Uw gift, hoe groot of klein ook, is dan ook zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op banknummer 1660666 ten name van Stichting Vrienden van de Bijbel te Den Bosch.  Hartelijk dank!
 

 
 
 
  - Disclaimer
- Richtlijnen voor het gebruik van de internetversies van de Willibrordvertaling, De Nieuwe Bijbelvertaling en de bijbelteksten van het Lectionarium: © 1969-2015.
- Een project van de Katholieke Bijbelstichting; ontwerp: Sync Creatieve Producties; techniek: SiteCan.